Nu står det i SNPF organisation att det finns ngt läkemedel för cannabis -Sativex- jag hatar cannabis- det var ju bra för folk

Nu har hag hittat en artkikel i tidningen som skulle till ngn annan JT i brf.. Att det finns läkemedel för cannabis- Sativex- Jag är eg helt onusen från dessa utskick men vill informera om att jag inte stiligt post ur min låsta låda! Trevlig afton/ jt xoxo
0 kommentarer